Obchodní podmínky

Audios.cz s.r.o.
Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
IČ: 043 76 510
Kontakt: info@audios.cz, tel.: 606 657 916

 

Svou registrací na internetových stránkách www.audios.cz, uzavírá nakupující se společnosti AUDIOS.CZ s.r.o. ( dál jen „Společnost“) smlouvu, v níž souhlasí s obchodními podmínkami (dál jen “Podmínky”), uživatelskou licencí a zásadami ochrany osobních údajů.

 

1. Uzavření smlouvy

 • Uzavření smlouvy nastává vyplněním registračního formuláře s povinnými údaji a vložením potvrzovacího kódu, zaslaným na registrační e-mailovou adresu. Potvrzením registrace se v systému Společnosti vytvoří uživatelský účet, který nakupujícímu umožňuje produkty nakoupit, zaplatit je a stáhnout.
 • Registrací nakupující prohlašuje, že uvedené údaje jsou pravdivé, a uvádí souhlas s obchodními podmínkami i se zpracováním osobních údajů pro účely Společnosti na marketingové, administrativní a statistické údaje v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a s politikou Společnosti k ochraně osobních údajů.
 • Při registraci si nakupující může vybrat, zda chce od Společnosti dostávat pravidelný informační e-mail s novinkami, soutěžemi, slevami a jinými marketingovými aktivitami. Tento souhlas dává tím, že to potvrdí na stránkách Společnosti. Své rozhodnutí může kdykoli změnit ve svém profilu uživatele, přístupný po přihlášení do Systému.
 • Přístup do Systému je umožněn vložením e-mailové adresy a hesla, které si uživatel zvolil při registraci. V případě potřeby změny hesla lze tuto změnu provést v Profilu. Uživatel sám odpovídá za ochranu svého hesla před vyzrazením a za následky s ním související při případném zneužití.
 • Společnost si vyhrazuje právo požádat uživatele o změnu hesla v případě zjištění jeho nedostatečné bezpečnosti, nebo při jakémkoliv podezření ze zneužití účtu.
 • Uživatel může Smlouvu kdykoli ukončit, ale bez možnosti vrácení už poskytnutých služeb nebo Produktů s výjimkou případů uvedených v reklamačních podmínkách Společnosti.

 

2. Poskytované služby

 • Uživatel si prostřednictvím internetových stránek Společnosti může koupit Produkty ve formě audio souborů. Uživatel si může Produkty následně stáhnout a uložit je na jakékoli paměťové médium, mobilní zařízení nebo počítač a používat je v souladu s Uživatelskou licencí.
 • Služby Společnosti jsou provozovány společností AUDIOS.CZ s.r.o., která je registrována na adrese Poličanská 1487, 190 16 Praha 9, Česká republika.

 

3. Objednávka

 • Uživatel si objednává Produkty přes internetové stránky Společnosti. Po přijetí objednávky je Uživatel přesměrován na platební rozhraní, kde je požádán o potvrzení platby.
 • Objednané Produkty se stávají pro uživatele disponibilními po úspěšném proběhnutí platební transakce, která je oznámena Společnosti online provozovatelem platebního rozhraní. Až do kladného potvrzení platby uživatel nemá právo ke stažení Produktů ze Systému Společnosti.

 

4. Klub AUDIOS Exclusive – členství a podmínky.

 • Klub AUDIOS je zvýhodněná forma nákupu uživatele z nabídky Společnosti.
 • Členem Klubu AUDIOS (dále jen „Klub“) se stává uživatel aktivací členství.
 • Aktivace je potvrzena přijetím první platby od Uživatele na účet Společnosti.
 • Člen Klubu získává Členské výhody na nákup v Systému Společnosti:
  • Zajímavá sleva na nákup titulů (informace v nabídce produktů)
  • Exkluzivní akce
  • Věrnostní program

5. Ceny

Všechny ceny na internetových stránkách Společnosti jsou uvedeny včetně DPH.

6. Zakoupené produkty

 • Zakoupením uživatel nabývá disponibilní právo k Produktům a je povinen používat je v souladu s Uživatelskou licencí.
 • Celý obsah stránky je chráněn mezinárodním licenčním, autorským právem a právy o ochraně značky. Majitelem práv jsou Společnost a třetí strany poskytující produkty, k nimž vlastní licence (vydavatelství, distribuce aj.).
 • Uživatel nesmí kopírovat, reprodukovat, distribuovat nebo zpřístupňovat Produkt třetím stranám. Uživatel taktéž nesmí modifikovat nebo používat Produkt způsobem, který je neslučitelný s rozsahem poskytnutých práv. V případě zjištění porušení těchto práv bude Společnost nucena vypovědět s okamžitou platností smlouvu s Uživatelem a vůči Uživateli dál postupovat všemi zákonem danými prostředky.
 • Veškerý uživatelsky přidaný obsah na stránkách Společnosti (recenze, komentáře a hodnocení) se stává obsahem Společnosti. Společnost má právo takový obsah jako celek či jeho část neuveřejnit nebo zcela odmítnout.
 • Uživatel je osobně odpovědný za svoje Uživatelské jméno a heslo. V případě podezření, že tyto přístupové informace mohou být nebo byly zneužity, je
 • Uživatel povinen okamžitě informovat Společnost.
 • Všechny zakoupené Produkty jsou v okamžiku prodeje označeny unikátním podpisem tak, aby byly kdykoli přiřaditelné k Uživateli. Uživatel souhlasí, že nebude provádět žádné pokusy odstranit z Produktu označení. Zjištění takového počínání povede k okamžitému zrušení smlouvy.

7. Odpovědnost

 • Společnost není v žádném případě odpovědná za:
  • náhodné, nepřímé nebo konsekventní škody způsobené výpadkem, přerušením nebo nemožností použití služeb vůči uživatelům nebo třetím stranám,
  • jakékoli škody způsobené na stránkách, jež mohou být dostupné přes stránku Společnosti, nebo naopak mohou vést uživatele linkem na stránky Společnosti. Jiné stránky než stránky Společnosti nejsou pod správou a vlivem Společnosti, a proto nemá Společnost žádnou kontrolu nad jejich obsahem nebo provozem. Společnost také nepřejímá odpovědnost za obsah a použití stránek, které mohou směřovat na stránky Společnosti,
  • za škody způsobené uživatelům nebo třetím stranám v případě výpadku nebo přerušení poskytovaných služeb tak, jak je to uvedené v bodu 2.
 • Společnost si vyhrazuje právo službu bez předchozího upozornění uživatelů dočasně omezit nebo úplně znepřístupnit z důvodu údržby, opravy nebo modernizace.
 • Společnost neodpovídá za poruchy způsobené uživatelům třetími stranami, například poskytovateli internetových a telekomunikačních služeb nebo elektřiny. Do této kategorie spadají také poruchy způsobené chybnou konfigurací na straně uživatele, počítačovými viry nebo omezeními, na něž Společnost nemá žádný vliv.
 • Společnost není odpovědná za škody způsobené zneužitím osobních údajů uživatele, pokud k jejich ztrátě nebo úniku došlo na straně uživatele.

8. Podpora

 • Společnost bude odpovídat na dotazy zaslaný uživatelem na e-mailové adrese info@audios.cz do 10 pracovních dnů.
 • Společnost poskytuje technickou podporu jen svým uživatelům.
 • Společnost si rezervuje právo odmítnout podporu v případě zjištění, že uživatel zneužívá nebo jakkoli poškozuje systém Společnosti. V tom případě si Společnost rezervuje právo zrušit takový účet podle odstavce 6.

9. Ukončení smlouvy

Společnost i uživatel mohou smluvní vztah přerušit na základě těchto podmínek:

 • Uživatel zasláním žádosti o zrušení služby na e-mailové adrese info@audios.cz. Společnost následně přistoupí ke zrušení poskytovaných služeb s okamžitou platností bez možnosti zpětné refundace. Zrušením zaniká možnost přístupu do Systému, tedy přístupu k Profilu se všemi podrobnostmi a možnostmi stáhnutí koupených Produktů.
 • Společnost může přistoupit k vypovězení smlouvy s uživatelem v případě nedodržování obchodních podmínek nebo v případě zjištění, že se uživatel pokouší získat přístup k Produktům a Službám Společnosti nedovoleným nebo nezákonným způsobem.
 • Společnost si vyhrazuje právo nepovolit znovuzaložení nového účtu uživateli, kterému byl účet v minulosti zrušen ze strany Společnosti.
 • Společnost si vyhrazuje právo zrušit účet uživatele v případě zjištění, že uživatel poskytl podvodné údaje o své totožnosti.

10. Reklamace

 • Vzhledem k tomu, že Produkt je nehmotný, digitální výrobek, Společnost nemůže refundovat platbu na základě nespokojenosti s jeho obsahem nebo provedením. Na stránkách www.audios.cz jsou k dispozici ke každému Produktu popis a ukázka. V případě pocitu, že takové informace jsou nedostatečné, nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@audios.cz .
 • Všechny platební transakce jsou konečné a Společnost neposkytuje výměnu Produktu.
 • V případě jakékoli reklamace nebo nespokojenosti se zakoupením Produktem musí uživatel kontaktovat Společnost elektronicky na e-mailové adrese: info@audios.cz, telefonicky na čísle 606 657 916 nebo poštou na adrese sídla.
 • Každá reklamace musí obsahovat:
  – číslo objednávky (viz email o potvrzení objednávky)
  – popis zjištěných závad a jejich projevů
 • Společnost posoudí reklamaci v co nejkratším možném termínu, nejpozději 30 dnů od jejího obdržení.

 

11. Závěrečná ustanovení
Společnost si vyhrazuje právo na změnu Podmínek bez předchozího upozornění. Nové Podmínky vstupují v platnost se svým zveřejněním na stránkách Společnosti. Uživatel je odpovědný za kontrolu Podmínek a za ujištění se o jejich stálé akceptaci.